Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 146x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 136x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 190x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 166x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 288x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 621x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 268x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 222x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 244x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 230x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 265x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 234x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 250x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 275x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 03 komplexný výkres_3500 A4 Stiahnuté: 304x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 02 komplexný výkres_10000 A4 Stiahnuté: 311x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 01 výkres širších vzťahov_50000 Stiahnuté: 293x | 14.06.2018

ÚPN Vinohrady nad Váhom-textová časť-A4 Stiahnuté: 553x | 14.06.2018

Stránka

  • 1