Obsah

Územný plán obce

VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Smerná časť územného plánu so schvaľujúcou doložkou Stiahnuté: 4x | 25.11.2022

Záväzná časť územného plánu so schvaľujúcou doložkou- Príloha č. 1 k VZN č.1/2022 Stiahnuté: 3x | 25.11.2022

Mapový podklad - k materiálu: Vinohrady nad Váhom - nariadenia a odporúčania pre stavebnú činnosť, rozdelené podľa zón, pre potreby územného plánu obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 8x | 25.11.2022

Vinohrady nad Váhom - nariadenia a odporúčania pre stavebnú činnosť, rozdelené podľa zón, pre potreby územného plánu obce Vinohrady nad Váhom a Stiahnuté: 5x | 25.11.2022

Príloha č. 2 , výkres 8b - so schvaľujúcou doložkou Stiahnuté: 1x | 25.11.2022

Príloha č. 2 , výkres 8a - so schvaľujúcou doložkou Stiahnuté: 2x | 25.11.2022

Príloha č. 2 , výkres 8b Stiahnuté: 60x | 04.10.2022

Príloha č. 2, výkres 8a Stiahnuté: 40x | 04.10.2022

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2022 Stiahnuté: 45x | 04.10.2022

VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 47x | 04.10.2022

Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Príloha č. 1 Stiahnuté: 24x | 08.09.2022

Príloha č. 2 , výkres 8b Stiahnuté: 27x | 08.09.2022

Príloha č. 2 , výkres 8a Stiahnuté: 22x | 08.09.2022

Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 32x | 08.09.2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" 02/2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" Stiahnuté: 147x | 04.02.2022

Návrh územného plánu obce Vinohrady nad Váhom - Upravený návrh 2021

VnV-8b-zavcasti Stiahnuté: 179x | 07.12.2021

VnV-8a-zavcasti Stiahnuté: 122x | 07.12.2021

VnV-7-ppf Stiahnuté: 89x | 07.12.2021

VnV-6-muses Stiahnuté: 76x | 07.12.2021

VnV-5-elplyn Stiahnuté: 68x | 07.12.2021

Stránka