Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" - informácia o zverejnení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Stiahnuté: 133x | 11.02.2021

Návrh územného plánu 2020 výkres 8b záv.časť Stiahnuté: 307x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8a záv.časť Stiahnuté: 186x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 7ppf Stiahnuté: 155x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 6 muses Stiahnuté: 125x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 5elektr. plyn Stiahnuté: 107x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 4voda,kanal Stiahnuté: 133x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 3 doprava Stiahnuté: 106x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2b -komplex Stiahnuté: 149x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2a -komplex Stiahnuté: 141x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 1sv Stiahnuté: 124x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 záväzná časť Stiahnuté: 171x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 smerná časť Stiahnuté: 133x | 03.11.2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 288x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 231x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 396x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 267x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 484x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 859x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 397x | 14.06.2018

Stránka