Obsah

Územný plán obce

2023

N Á V R H DODATKU č. 1/2023 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 67x | 04.04.2023

VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Smerná časť územného plánu so schvaľujúcou doložkou Stiahnuté: 108x | 25.11.2022

Záväzná časť územného plánu so schvaľujúcou doložkou- Príloha č. 1 k VZN č.1/2022 Stiahnuté: 144x | 25.11.2022

Mapový podklad - k materiálu: Vinohrady nad Váhom - nariadenia a odporúčania pre stavebnú činnosť, rozdelené podľa zón, pre potreby územného plánu obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 142x | 25.11.2022

Vinohrady nad Váhom - nariadenia a odporúčania pre stavebnú činnosť, rozdelené podľa zón, pre potreby územného plánu obce Vinohrady nad Váhom a Stiahnuté: 137x | 25.11.2022

Príloha č. 2 , výkres 8b - so schvaľujúcou doložkou Stiahnuté: 103x | 25.11.2022

Príloha č. 2 , výkres 8a - so schvaľujúcou doložkou Stiahnuté: 82x | 25.11.2022

Príloha č. 2 , výkres 8b Stiahnuté: 136x | 04.10.2022

Príloha č. 2, výkres 8a Stiahnuté: 112x | 04.10.2022

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2022 Stiahnuté: 103x | 04.10.2022

VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 133x | 04.10.2022

Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Príloha č. 1 Stiahnuté: 80x | 08.09.2022

Príloha č. 2 , výkres 8b Stiahnuté: 95x | 08.09.2022

Príloha č. 2 , výkres 8a Stiahnuté: 85x | 08.09.2022

Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 93x | 08.09.2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" 02/2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" Stiahnuté: 236x | 04.02.2022

Návrh územného plánu obce Vinohrady nad Váhom - Upravený návrh 2021

VnV-8b-zavcasti Stiahnuté: 276x | 07.12.2021

VnV-8a-zavcasti Stiahnuté: 180x | 07.12.2021

VnV-7-ppf Stiahnuté: 136x | 07.12.2021

VnV-6-muses Stiahnuté: 130x | 07.12.2021

Stránka