Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8b záv.časť Stiahnuté: 155x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8a záv.časť Stiahnuté: 84x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 7ppf Stiahnuté: 82x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 6 muses Stiahnuté: 49x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 5elektr. plyn Stiahnuté: 40x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 4voda,kanal Stiahnuté: 59x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 3 doprava Stiahnuté: 39x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2b -komplex Stiahnuté: 65x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2a -komplex Stiahnuté: 62x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 1sv Stiahnuté: 48x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 záväzná časť Stiahnuté: 96x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 smerná časť Stiahnuté: 54x | 03.11.2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 222x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 188x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 293x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 213x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 366x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 716x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 325x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 273x | 14.06.2018

Stránka