Obsah

Územný plán obce

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" 02/2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" Stiahnuté: 106x | 04.02.2022

Návrh územného plánu obce Vinohrady nad Váhom - Upravený návrh 2021

VnV-8b-zavcasti Stiahnuté: 146x | 07.12.2021

VnV-8a-zavcasti Stiahnuté: 100x | 07.12.2021

VnV-7-ppf Stiahnuté: 74x | 07.12.2021

VnV-6-muses Stiahnuté: 60x | 07.12.2021

VnV-5-elplyn Stiahnuté: 58x | 07.12.2021

VnV-4-vodokan Stiahnuté: 73x | 07.12.2021

VnV-3-doprava Stiahnuté: 77x | 07.12.2021

VnV-2b-komplex Stiahnuté: 90x | 07.12.2021

VnV-2a-komplex Stiahnuté: 126x | 07.12.2021

VnV-1-sv Stiahnuté: 81x | 07.12.2021

úpn-vinohrady_zavazná-časť_upravený návrh Stiahnuté: 181x | 07.12.2021

úpn-vinohrady_smerná časť_upravený návrh Stiahnuté: 90x | 07.12.2021

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" - informácia o zverejnení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Stiahnuté: 215x | 11.02.2021

Návrh územného plánu 2020 výkres 8b záv.časť Stiahnuté: 429x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8a záv.časť Stiahnuté: 266x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 7ppf Stiahnuté: 212x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 6 muses Stiahnuté: 193x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 5elektr. plyn Stiahnuté: 166x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 4voda,kanal Stiahnuté: 214x | 03.11.2020

Stránka