Obsah

Územný plán obce

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" 02/2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" Stiahnuté: 69x | 04.02.2022

Návrh územného plánu obce Vinohrady nad Váhom - Upravený návrh 2021

VnV-8b-zavcasti Stiahnuté: 119x | 07.12.2021

VnV-8a-zavcasti Stiahnuté: 77x | 07.12.2021

VnV-7-ppf Stiahnuté: 58x | 07.12.2021

VnV-6-muses Stiahnuté: 48x | 07.12.2021

VnV-5-elplyn Stiahnuté: 46x | 07.12.2021

VnV-4-vodokan Stiahnuté: 56x | 07.12.2021

VnV-3-doprava Stiahnuté: 50x | 07.12.2021

VnV-2b-komplex Stiahnuté: 78x | 07.12.2021

VnV-2a-komplex Stiahnuté: 105x | 07.12.2021

VnV-1-sv Stiahnuté: 66x | 07.12.2021

úpn-vinohrady_zavazná-časť_upravený návrh Stiahnuté: 145x | 07.12.2021

úpn-vinohrady_smerná časť_upravený návrh Stiahnuté: 77x | 07.12.2021

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" - informácia o zverejnení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Stiahnuté: 205x | 11.02.2021

Návrh územného plánu 2020 výkres 8b záv.časť Stiahnuté: 415x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8a záv.časť Stiahnuté: 252x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 7ppf Stiahnuté: 202x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 6 muses Stiahnuté: 184x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 5elektr. plyn Stiahnuté: 154x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 4voda,kanal Stiahnuté: 194x | 03.11.2020

Stránka