Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" - informácia o zverejnení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Stiahnuté: 108x | 11.02.2021

Návrh územného plánu 2020 výkres 8b záv.časť Stiahnuté: 278x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8a záv.časť Stiahnuté: 164x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 7ppf Stiahnuté: 136x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 6 muses Stiahnuté: 103x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 5elektr. plyn Stiahnuté: 92x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 4voda,kanal Stiahnuté: 115x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 3 doprava Stiahnuté: 91x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2b -komplex Stiahnuté: 130x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2a -komplex Stiahnuté: 123x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 1sv Stiahnuté: 108x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 záväzná časť Stiahnuté: 156x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 smerná časť Stiahnuté: 110x | 03.11.2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 273x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 218x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 372x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 255x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 459x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 817x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 373x | 14.06.2018

Stránka