Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 80x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 99x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 140x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 131x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 227x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 536x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 225x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 183x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 208x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 194x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 228x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 183x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 209x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 237x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 03 komplexný výkres_3500 A4 Stiahnuté: 250x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 02 komplexný výkres_10000 A4 Stiahnuté: 265x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 01 výkres širších vzťahov_50000 Stiahnuté: 246x | 14.06.2018

ÚPN Vinohrady nad Váhom-textová časť-A4 Stiahnuté: 461x | 14.06.2018

Stránka

  • 1