Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 30x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 73x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 86x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 105x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 171x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 460x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 196x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 156x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 176x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 167x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 199x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 153x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 186x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 199x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 03 komplexný výkres_3500 A4 Stiahnuté: 215x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 02 komplexný výkres_10000 A4 Stiahnuté: 235x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 01 výkres širších vzťahov_50000 Stiahnuté: 215x | 14.06.2018

ÚPN Vinohrady nad Váhom-textová časť-A4 Stiahnuté: 388x | 14.06.2018

Stránka

  • 1