Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 66x | 11.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 95x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 143x | 20.09.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 73x | 09.10.2019

ÚPN

ÚPN Vinohrady nad Váhom-textová časť-A4 Stiahnuté: 352x | 14.06.2018

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 430x | 20.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 01 výkres širších vzťahov_50000 Stiahnuté: 206x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 02 komplexný výkres_10000 A4 Stiahnuté: 222x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 03 komplexný výkres_3500 A4 Stiahnuté: 202x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 178x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 179x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 143x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 189x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 158x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 164x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 150x | 14.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 189x | 14.06.2018

Stránka

  • 1