Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Galanta
Počet obyvateľov 1655 k 1.1.2021
Rozloha 1070 ha
Prvá písomná zmienka 1113

 

Obec Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom sa nachádza v severnom cípe okresu Galanta, na ľavom brehu rieky Váh. Rozprestiera sa na západnom okraji Nitrianskej pahorkatiny a na juhozápadných svahoch Považského Inovca. Patrí medzi stredné vidiecke sídla.  Zoborská listina spomína obec už v roku 1113. Jej svahy s juhozápadným sklonom sú vysadené viničom. Svoj súčasný názov dostala po svojom osamostatnení v roku 1957. Obec sa celým svojím územím rozprestiera na ploche 1070 ha. 

 

Vinohrady nad Vahom