Obsah

Administratívni zamestnanci

Tel.: 031/789 9242

Eliška Kečkešová –  evidencia obyvateľov, overovanie podpisov,  pokladňa, vyhlasovanie v MR, drobné stavby,záväzné stanoviská k výstavbe z hľadiska územného plánu , voľby, súpisné čísla,  opatrovateľky, 
E-mail: info@vinohradynadvahom.eu
             podatelna@vinohradynadvahom.eu 

Ľubomíra Penciaková – miestne dane a poplatky, výruby stromov, odpadové hospodárstvo
E-mail: lubomira.penciakova@vinohradynadvahom.eu 

Ľubica Čechová  – účtovníctvo, rozpočtovníctvo, mzdová agenda, dotácie,
E-mail: lubica.cechova@vinohradynadvahom.eu 

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Kamil Mikulčík - hlavný kontrolór obce - do:  október 2015

Ing. Jana Antalová - hlavná kontrolórka obce - od  2015
E-mail: podatelna@vinohradynadvahom.eu