Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 3 doprava Stiahnuté: 152x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2b -komplex Stiahnuté: 205x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2a -komplex Stiahnuté: 202x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 1sv Stiahnuté: 174x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 záväzná časť Stiahnuté: 231x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 smerná časť Stiahnuté: 321x | 03.11.2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 357x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 291x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 484x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 318x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 603x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 954x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 458x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 413x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 383x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 374x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 404x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 357x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 386x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 433x | 14.06.2018

Stránka