Obsah

Územný plán obce

Návrh územného plánu obce Vinohrady nad Váhom - Upravený návrh 2021

VnV-4-vodokan Stiahnuté: 90x | 07.12.2021

VnV-3-doprava Stiahnuté: 93x | 07.12.2021

VnV-2b-komplex Stiahnuté: 112x | 07.12.2021

VnV-2a-komplex Stiahnuté: 144x | 07.12.2021

VnV-1-sv Stiahnuté: 108x | 07.12.2021

úpn-vinohrady_zavazná-časť_upravený návrh Stiahnuté: 208x | 07.12.2021

úpn-vinohrady_smerná časť_upravený návrh Stiahnuté: 109x | 07.12.2021

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom" - informácia o zverejnení podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Stiahnuté: 225x | 11.02.2021

Návrh územného plánu 2020 výkres 8b záv.časť Stiahnuté: 440x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 8a záv.časť Stiahnuté: 278x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 7ppf Stiahnuté: 223x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 6 muses Stiahnuté: 207x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 5elektr. plyn Stiahnuté: 175x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 4voda,kanal Stiahnuté: 222x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 3 doprava Stiahnuté: 162x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2b -komplex Stiahnuté: 214x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 2a -komplex Stiahnuté: 214x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 výkres 1sv Stiahnuté: 182x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 záväzná časť Stiahnuté: 250x | 03.11.2020

Návrh územného plánu 2020 smerná časť Stiahnuté: 371x | 03.11.2020

Stránka