Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Návrh územného plánu 2020 smerná časť Stiahnuté: 526x | 03.11.2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 449x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 358x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 590x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 402x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 747x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 1,073x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 533x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 501x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 460x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 431x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 467x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 408x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 445x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 500x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 03 komplexný výkres_3500 A4 Stiahnuté: 510x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 02 komplexný výkres_10000 A4 Stiahnuté: 587x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 01 výkres širších vzťahov_50000 Stiahnuté: 481x | 14.06.2018

ÚPN Vinohrady nad Váhom-textová časť-A4 Stiahnuté: 1,179x | 14.06.2018

Stránka