Obsah

Späť

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania o povolení zmeny vodnej stavby a nariadenie ústneho pojednávania "Vinohrady nad Váhom - verejná kanalizácia a ČOV - 1. stavba"

Vyvesené: 23. 5. 2022

Dátum zvesenia: 30. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť