Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.02.2022

7025

potraviny šjmš

354,02 EUR

Jankulicová Daniela, 576, 92555 Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7026

licenčný poplatok-web

228,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7027

zemný plyn 339

69,00 EUR

SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7028

hudobná produkcia

37,44 EUR

SOZA pre práva k hud.dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7029

autorská odmena

12,00 EUR

SOZA pre práva k hud.dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7030

plachta PVC

540,00 EUR

OK+SK spol. s r.o., Šalgočka 166, 92554 Šalgočka

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7031

el.en. školský byt

50,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7032

el.en. VO1

90,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7033

el.en. MOS

30,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7034

el.en. ČOV

30,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7035

el.en. 339

70,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7036

el.en. MH

63,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7037

el.en. VO Paradič

30,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7038

el.en. OcÚ

100,00 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7039

dotované mlieko šjmš

111,36 EUR

RAJO a.s., Studená 35, 82355 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7040

potraviny šjmš

85,03 EUR

NITRAZDROJ, Dolnočermanská 38, 94901 Nitra

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7041

pevné linky

68,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7042

vyúčtov.el.en. DS 1/22

28,97 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7043

vyúčtov.el.en.MŠ 1/22

172,30 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7044

vyúčtov.el.en.VO5 1/22

159,67 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7045

vyúčtov.el.en.VO4 1/22

311,17 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7046

vyúčtov.el.en.VO3 1/22

146,51 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

16.02.2022

7047

vyúčtov.el.en.VO2 1/22

379,94 EUR

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

17.03.2022

7048

jablkový program-dotác.MŠ

197,04 EUR

PLANTEX, s.r.o., Veselé 417, 92208 Veselé

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

17.03.2022

7049

pevné linky

88,22 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: