Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/193 (OPKZP-PO1-SC111-2017-23/193)

TypZmluva
ČísloOPKZP-PO1-SC111-2017-23/193
OrganizáciaObec Vinohrady nad Váhom
Partner / FirmaMŽP SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica
PopisZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/193
Cena86300.00 €

1. Zmluva o poskytnutí NFP - text (1).pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP - text.pdf
2. Priloha č. 1 Zmluvy - VZP - text.pdf
3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory bez BÚ - text.pdf
4. Priloha č. 3 Zmluvy - Financne opravy - text.pdf
5. Príloha č. 4 - Rozpočet projektu - text (1).pdf

Vyvesené: 29. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť