Obsah

ZFO - Zmluvy


2018

2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kúpna zmluva 18.12.2017
Zmluva o dielo 13.12.2017
Kúpna zmluva 12.12.2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 03.12.2017
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva (tz2017-11-15vs1) 28.11.2017
Zmluva o nájme 08.11.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie 31.10.2017
Leasingová zmluva, nákup traktora s nakladačom (LZF/17/61151) 26.10.2017
Leasingová zmluva, nákup radlice a mulčovača (LZF/17/61152) 26.10.2017
Kúpna zmluva 10.10.2017
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 02.10.2017
Kúpna zmluva - nákup traktora s príslušenstvom 25.09.2017
Zmluva o zaabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi 24.08.2017
Zmluva o dielo 09.08.2017
zmluva o nájme motorového vozidla 27.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (147572) 25.07.2017
Nový dokument (dodatok č. 2 poistnej zmluve č. 0109001339) 18.07.2017
Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb, vypracovanie Individuálnej účtovnej závierky 12.07.2017
Zmluva - inominátna vypracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky 12.07.2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 10.07.2017
rámcová sponzorská zmluva 03.07.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie 27.06.2017
Zmluva o dielo (005/2017) 20.06.2017
Kúpna zmluva 15.06.2017
Kúpna zmluva 15.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie 03.05.2017
Zmluva o úrazovom poistení 31.03.2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe (9a/§52a/2017) 29.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie 21.03.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (32/TR/2016) 06.03.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KŽP-PO4-SC431-2015-6/113) 16.02.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 07.02.2017
nákup prenosného aparátu k pevnej linke 07.02.2017
nákup mobilu 07.02.2017

2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kúpna zmluva 27.12.2016
Zmluva o nájme hnuteľných vecí 14.11.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.11.2016
Kúpna zmluva 07.10.2016
Kúpna zmluva 07.10.2016
Kúpna zmluva - na nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ 12.09.2016
Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb, vypracovanie Individuálnej účtovnej závierky 31.08.2016
Zmluva oposkytovaní auditórskych služieb, vypracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky 31.08.2016
Zmluva o dodávkach 30.08.2016
Sponzorská zmluva 30.08.2016
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 26.07.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 13.07.2016
Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 13.07.2016
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 5/2008 07.07.2016
Zámenná zmluva 28.06.2016
Darovacia zmluva 23.06.2016
Zmluva o zabezpečení ozvučenia 21.06.2016
Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa (17/2016/§54-PZ) 30.05.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (76352) 27.05.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 25.05.2016
Zmluva na hygienické zásobníky Tork 11.05.2016
Zmluva o dielo (01/04/2016) 22.04.2016
Zmluva o dielo (02/04/2016) 22.04.2016
Zmluva o dielo (03/04/2016) 22.04.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii 13.04.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 08.04.2016
Zmluva o poskytovaní služieb 15.03.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 03.03.2016
Príkazná zmluva 22.02.2016
Zmluva o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti (1/2016) 08.02.2016
Dodatok č. 1 k dohode číslo 95a/§52a/2015 05.02.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 03.02.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému dátové centrum obcí a miest (ZLP-2016-1123) 05.01.2016

2015

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o úrazovom poistení 28.12.2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (95a/§52a/2015) 18.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby 17.12.2015
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v režime predplateného mýta (53727760011) 11.12.2015
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplateného mýta (53727760011) 11.12.2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe (75/§51/2015) 30.11.2015
Zmluva o výpožičke (KRHZ-TT-515/2015-061) 30.11.2015
Darovacia zmluva 26.11.2015
Zmluva - inominátna 05.10.2015
Dodatok č. 1 k Dohode 31a /§52a/2015 05.10.2015
Dodatok č. 3 k mandátnej zmluve č. 006/2010/CO/KR/OBR 16.09.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 08.09.2015
Zmluva o dielo (01072015) 13.07.2015
Zmluva o dielo (01062015) 24.06.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 09.06.2015
Zmluva o hudobnej produkcii 05.06.2015
Zmluva o hudobnej produkcii 05.06.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie 15.05.2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (31a/§52a/2015) 04.05.2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy (24/§51/2015) 04.05.2015
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby (5190019480) 04.05.2015
Dodatok č. 5 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 10.04.2015
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve 06.04.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 27.03.2015
Zmluva o predaji cenných papierov (305/2015) 27.03.2015
Dodatok k zmluve o nájme odpadových nádob (4/54) 24.03.2015
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 04.03.2015
Mandátna zmluva, Dodatok č. 1 a č. 2 k mandátnej zmluve 04.03.2015
Zmluva o poskytnutí auditórskych služieb - individuálna účtovná závierka za rok 2014 03.03.2015
Zmluva o dielo na verejné osvetlenie 27.02.2015
Kúpna zmluva 18.02.2015
Zmluva o bežnom účte 16.02.2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 15.02.2015
Kúpna zmluva 09.02.2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.01.2015
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení zhodnocovania elektronického odpadu 21.01.2015

2014

2013

2012

2011