Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN Obce Vinohrady nad Váhom č 1 2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.rtf

Dňom /17. 08. 2014/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 28.08.2014 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č.12/2014. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

VZN Obce Vinohrady nad Váhom č 1 2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.rtf

Vyvesené: 17. 8. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť