Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh VZN o miestnych daniach 5 2012.rtf

Dňom /19. 11. 2012/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 30.11.2012 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN o miestnych daniach obce č. 5/2012. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh VZN o miestnych daniach 5 2012.rtf

Vyvesené: 19. 11. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť