Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach

Dňom /20. 11. 2019/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 01.12.2019 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č. 2/2019  O miestnych daniach

 Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4. 

    Návrh VZN o miestnych daniach č. 2/2019 :

 Návrh VZN22019o miestnych daniach a poplatkoch.pdf (1.07 MB)

Vyvesené: 20. 11. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť