Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Dňom /08. 09. 2022/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 19.09.2022 na uplatnenie pripomienky k  Návrhu VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom 

 Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4. 

Návrh VZN č.1/2022Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Vinohrady nad Váhom: 

VZN č. 1_2022 návrh.pdf (444.35 kB)

Príloha č. 1 UPO-vinohrady_zavazná-časť_čistopis.pdf (434.51 kB)

Príloha č. 2

VNV-8A-ZAVCASTI.jpg (7.66 MB)

VNV-8B-ZAVCASTI.jpg (12.22 MB)

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť