Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 4/2022 k VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Dňom /24. 11. 2022/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 05.11.2022 na uplatnenie pripomienky k návrhu dodatku č. 4/2022 k  VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4. 

  Návrh dodatku č. 4/2022 k  VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  :

 

 

Návrh_Dodatok_ VZN_ č_ 4_2022 k VZN_č_1_2019.pdf (392.1 kB)

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 16. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť