Obsah

Späť

Návrh dodatku č. 3/2022 k  VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 

Dňom /08. 09. 2022/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 19.09.2022 na uplatnenie pripomienky k návrhu dodatku č. 3/2022 k  VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4. 

  Návrh dodatku č. 3/2022 k  VZN č. 1/2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  :

 Návrh Dodatok_ VZN_ č_ 3_2022 k VZN_č_1_2019.pdf (358.92 kB)

Vyvesené: 8. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť