Obsah

Späť

Registratúrna značka:

návrh dodatku č 3 2013 k VZN č 5 2009.rtf

Dňom /20. 11. 2013/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 30.11.2013 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č. 2/2013. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

návrh dodatku č 3 2013 k VZN č 5 2009.rtf

Vyvesené: 20. 11. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť