Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh dodatku č 1 2014 k VZN č. 2 2012.rtf

Dňom /18. 09. 2014/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 30.09.2014 na uplatnenie pripomienky k návrhu VZN č.1/2011. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Návrh dodatku č 1 2014 k VZN č. 2 2012.rtf

Vyvesené: 18. 9. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť