Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce.rtf

Dňom /15. 02. 2013/ zverejnenia návrhu plynie lehota do 28.02.2013 na uplatnenie pripomienky k návrhu dodatku č.1/2013 k VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce. Pripomienky musia obsahovať náležitosti uvedené v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods. 4

Dodatok č 1 2013 k VZN č. 1 2010 Zásady hospodárenia s majetkom obce.rtf

Vyvesené: 15. 2. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť