Obsah

Späť

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom"

Obec Vinohrady nad Váhom ako obstarávateľ  v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje       

           Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu                                                                   "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom"                                                 ktoré bolo doručené na obec dňa 02.02.2022 z Okresného úradu  Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie. 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Územný plán obce Vinohrady nad Váhom.pdf (810.93 kB)

Vyvesené: 4. 2. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť