Obsah

Späť

Vzory kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť