Obsah

Späť

Volebný okrsok, volebná miestnosť - určenie

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť