Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub 2 stromov

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 29. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť