Obsah

Späť

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre referendum

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť