Obsah

Späť

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Vyvesené: 13. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť