Obsah

Späť

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Vyvesené: 6. 7. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť