Obsah

Späť

Oznámenie o mieste konania volieb - volebná miestnosť - MOS č. 351

Vyvesené: 2. 8. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť