Obsah

Späť

Oznámenie o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie, oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín do 30.8.2022

  • Aktuálne informácie: 

-Odovzdanie kandidátnych listín: 

- Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obce Vinohrady nad Váhom je možné doručiť osobne na Obecný úrad do 30.08.2022 do 15:00hod a  po tomto čase 30.08.2022  od 15:00hod do 24:00 hod  je potrebné dohodnúť odovzdanie listiny                u zapisovateľky pani Elišky Kečkešovej   č.tel.  0907 541617

 

- Odovzdanie oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie

- Oznámenia o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie , je možné doručiť starostke obce , Ing. Eve Hanusovej t.číslo 0903 406030  osobne alebo vo forme scanu emailom na adresu :    podatelna@vinohradynadvahom.eu    do  30. 08. 2022 do 24:00hod. 

 

Vyvesené: 30. 8. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť