Obsah

Späť

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante odvoláva od 15.09.2022 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť