Obsah

Úradná tabuľa

Výsledky komunálnych volieb 2018tu ku stiahnutiu


2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2019 21.02.2020

2022

Spojené voľby 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja - volebný obvod 2 Galanta 27.09.2022 31.12.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 27.09.2022 31.12.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce 12.09.2022 31.12.2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva 12.09.2022 31.12.2022
Oznámenie o delegovaní člena do miestnej volebnej komisie, oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín do 30.8.2022 30.08.2022 31.12.2022
Oznámenie o mieste konania volieb - volebná miestnosť - MOS č. 351 02.08.2022 31.12.2022
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní do miestnej volebnej komisie 02.08.2022 31.12.2022
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie 13.07.2022 31.12.2022
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 06.07.2022 31.12.2022
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 28.06.2022 31.10.2022
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb - č. 209/2022 20.06.2022 31.12.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí 20.06.2022 31.12.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov 20.06.2022 31.12.2022
Vzory kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí 20.06.2022 31.12.2022
Vzory oznámení pre delegovanie do volebných komisií 20.06.2022 31.12.2022