Obsah

Oznámenie funkcií , zamestnaní, činností  a majetkových pomerov verejného funkcionára  - starostky obce  za rok 2019

Oznámenie funkciízamestnaníčinností a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf (1.66 MB)