Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.05.2021

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

1421028

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

26.04.2021

zmluva o dielo - dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 04/2021

18 571,82 EUR

Tims, spol. s r.o. , Hornostavská 756/9, 94901 Nitra

Obec Vinohrady nad Váhom,

20.04.2021

Zmluva o bežnom účte

20042021

Neuvedené

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 929 90 Bratislava

Obec Vinohrady nad Váhom, č.355, 9255 Vinohrady nad Váhom

12.04.2021

Zmluva o dielo

04/2021

97 781,88 EUR

Tims, spol. s r.o. , Hornostavská 756/9, 94901 Nitra

Obec Vinohrady nad Váhom,

30.03.2021

Dohoda o vysporiadaní vzájomných vzťahov

29032021

Neuvedené

AIRNET, s.r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

24.03.2021

dodatok k zmluve o výpožičke 09122019

1/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Vinohrady nad Váhom,

17.02.2021

dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - úplné znenie

dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združe

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

21.01.2021

zmluva odpady

1251

40,00 EUR

ISG DRS, s.r.o., Goianova 27, 91101 Trenčín

Obec Vinohrady nad Váhom,

21.01.2021

Poistná zmluva

1199000961

180,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

18.01.2021

Zmluva o dielo

08012021

1 000,00 EUR

Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD

Obec Vinohrady nad Váhom,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1