Obsah

VO - Archív dokumentov

Výzva - "Vybudovanie nového kamerového systému v obci Vinohrady nad Váhom"

Sanácia havarijného zosuvu - 1. etapa Stiahnuté: 222x | 19.06.2018

Výzva na predkladanie ponúk_Obec Vinohrady Stiahnuté: 254x | 19.06.2018

Výzva - "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vinohrady nad Váhom"

1 Rekonštrukcia MŠ Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 224x | 19.06.2018

2 Bezbarierová rampa MŠ Vinohrady nad Váhom Stiahnuté: 186x | 19.06.2018

3 výmena vykurovacích telies Stiahnuté: 223x | 19.06.2018

4 MaR Stiahnuté: 225x | 19.06.2018

5 D.1 ústredné kúrenie Stiahnuté: 218x | 19.06.2018

oskarrv_MS_Vinohrady_fasada_vv Stiahnuté: 205x | 19.06.2018

oskarrv_MS_Vinohrady_OS celkový krycí list Stiahnuté: 216x | 19.06.2018

oskarrv_MS_Vinohrady_ostatne_vv Stiahnuté: 226x | 19.06.2018

oskarrv_MS_Vinohrady_otvory_vv Stiahnuté: 210x | 19.06.2018

oskarrv_MS_Vinohrady_strecha_vv Stiahnuté: 197x | 19.06.2018

ROZPmsvinohrady_vv Stiahnuté: 248x | 19.06.2018

Výkaz výmer kotolňa , vykurovacie telesá Stiahnuté: 219x | 19.06.2018

Výzva Stiahnuté: 261x | 19.06.2018

Zmluva o dielo Stiahnuté: 219x | 19.06.2018

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa Stiahnuté: 176x | 19.06.2018

Zadávanie zákazky rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1000 eur_ 1_2014 Stiahnuté: 195x | 19.06.2018

Zadávanie zákazky rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1000 eur_ 2_2014 Stiahnuté: 192x | 19.06.2018

Zadávanie zákazky rovnakej alebo vyššej predpokladanej hodnoty ako 1000 eur_1_2013 Stiahnuté: 190x | 19.06.2018

Stránka