Obsah

Späť

Verejná vyhláška - o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania "DS-OKS-Vinohrady nad Váhom , Novohorská, VNV,TS"

Stavebné povolenie na stavbu: "DS-OKS-Vinohrady nad Váhom, Novohorská, VNV, TS", stavebné objekty:   SO 01  - VN nadzemné vedenie s SOK                                                                                                 SO 02  - NN nadzemné vedenie                                                                                                           SO 03  - Transformátorová stanica 

súčasťou je aj výmena 23 ks NN stĺpov. 

Príloha:    ZSE -SP trafo, VN,NN vyv.pdf (311.27 kB)

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 28. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť