Obsah

Späť

Verejná vyhláška - o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania - "Rodinný dom- rekonštrukcia" P. Hrbek a manž.

Vyvesené: 4. 5. 2022

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť