Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - M. Peťko

Vyvesené: 11. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť