Obsah

Starostka obcestarostka

Ing. Eva Hanusová

Tel.: 031/789 9242
        0903 406030
E-mail: starostka@vinohradynadvahom.eu

Osobné údaje:
Narodená  1964
Vydatá, 3 deti

Vzdelanie:
vysokoškolské , VŠE Národohospodárska fakulta

Prax:

  •  
  • 1994 – 1999 hlavná kontrolórka obce Vinohrady nad Váhom
  • 1999 – 2010 prednostka Mestského úradu v Seredi
  • od 27.12.2010 starostka obce