Obsah

Harmonogram zasadnutí

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2018 - tu ku stiahnutiu.pdf, 93,07 kB

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2017 - tu ku stiahnutiu.doc, 12,37 kB

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2014 - tu ku stiahnutiu.doc, 35,9 kB

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva 2012 - tu ku stiahnutiu.doc, 33,15 kB

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2011 pre obec Vinohrady nad Váhom – uznesenie č.16/2011. 

  • 7. február
  • 7. marec
  • 4. apríl
  • 2. máj
  • 6. jún
  • 5. september
  • 3. október
  • 7. november
  • 5. december

Začiatky zasadnutia budú o 18,00 hod.

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení je každé zasadnutie obecného zastupiteľstva  verejné.