Obsah

Poslanci a komisie

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom

Volebné obdobie 2022 - 2026

 • Bc.  Zlatica Gálová
 • Ing. Martin Chudý
 • Mgr. Barbora Koštrnová
 • Ing. Ľubomír Králik
 • Tomáš Kubán
 • Peter Lipták 
 • Stanislava Žigová 

 

Zástupca starostky obce na volebné obdobie  2022 - 2026  je Ing. Martin Chudý 

V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Obec Vinohrady nad Váhom zverejňuje odmenu určenú zástupcovi starostu obce. Podľa tretej vety § 25 ods. 7 uvedeného zákona a podľa §13b ods. 3 patrí zástupcovi starostu , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

Komisie - volebné obdobie 2022-2026:

- komisia sociálno- ekonomická

- komisia výstavby a územného plánovania

- komisia životného prostredia

- komisia pre verejný poriadok a susedské vzťahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                          KOMISIA SOCIÁLNO- EKONOMICKÁ

                          Predseda:       Stanislava Žigová                  

Členovia:        Bc. Zlatica Gálová, Ing. Jozef  Jozef Kolišťaník, Mária Glogovská, Bc. Katarína Kuklová

 

 KOMISIA VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

Predseda:       Ing. Martin Chudý   

Členovia:  Stanislava Žigová, Mgr. Barbora Koštrnová, Ing.Ľubomír Králik, Peter Naď.

 

                       

 KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Predseda:       Mgr. Barbora Koštrnová

Členovia:        Peter Lipták, Tomáš Kubán, Stanislava Žigová, Ing.Martin Chudý.

 

 

KOMISIA PRE VEREJNÝ PORIADOK A SUSEDSKÉ VZŤAHY

Predseda:       Tomáš Kubán

Členovia:        Peter Lipták, František Škorík

       

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU:

Predseda:       Ing. Martin Chudý

Členovia:        Tomáš Kubán, Peter Lipták, Ing. Martin Chudý.

 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstvarokovací poriadok OcZ.pdf (1.8 MB)

                       


 

Volebné obdobie 2018 - 2022

 • Čech Michal do 17.06.2021
 • Chudý Martin, Ing.
 • Januška Martin  od 29.06.2021
 • Kaštíl Martin, Ing. 
 • Králik Ľubomír, Ing. 
 • Kukla Milan
 • Škorík František
 • Virágová Zuzana

Zástupca starostky obce 2018 - 2022  je Ing. Ľubomír Králik 

V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  Obec Vinohrady nad Váhom zverejňuje odmenu určenú zástupcovi starostu obce. Podľa tretej vety § 25 ods. 7 uvedeného zákona a podľa §13b ods. 3 patrí zástupcovi starostu , ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie najviac vo výške 70% mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. 


Volebné obdobie 2014 - 2018

 • Glogovská Mária
 • Chudý Martin, Ing.
 • Kobora Marián, Ing.
 • Králik Ľubomír, Ing.
 • Kukla Milan
 • Pavlovičová Eva
 • Virágová Zuzana

Zástupca starostky obce 2014 - 2018  je Glogovská Mária 


 

Volebné obdobie 2010 - 2014

 • Čech Emil, Ing.
 • Fačkovec Marek, Ing.
 • Glogovská Mária
 • Chudý Martin, Ing.
 • Kukla Milan
 • Kuklová Katarína, Bc.
 • Máčovský Daniel, Ing.  do 26. 9. 2011
 • Pavlovičová Eva
 • Remenár Igor od 3. 10. 2011

 

Zriadené stále komisie 2010 -  2014: 

 • Komisia pre verejný poriadok a susedské vzťahy
 • Komisia sociálna
 • Komisia ekonomická
 • Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
 • Komisia pre školstvo, šport, mládež, kultúru a náboženstvo
 • Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Komisia pre verejný poriadok a susedské vzťahy
Predseda: Milan Kukla

Členovia:

 • František Škorík
 • Peter Adámek
 • Michal Lobodáš

 

Komisia sociálna
Predseda: Bc.Katarína Kuklová

Členovia:

 • Eliška Kečkešová
 • Katarína Harnasová              
 • Ľubica Koštrnová                 

 

Komisia ekonomická
Predseda: Mária Glogovská                   

Členovia:

 • Eva Pavlovičová                   
 • Ing. Daniel Máčovský
 • Helena Horňáčková              

 

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Predseda: Ing. Marek Fačkovec

Členovia:

 • Jozef Šmátrala                       
 • Ing. Martin Chudý                

 

Komisia pre školstvo, šport, mládež, kultúru a náboženstvo
Predseda: Ing. Daniel Máčovský  do 26. 9. 2011
                   Igor Remenár  od 3. 10. 2011 

Členovia:

 • Peter Adámek
 • Igor Remenár
 • Milan Kukla                          

 

Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Bc. Katarína Kuklová

Členovia:

 • Ing. Emil Čech                      
 • Ing. Marek Fačkovec
 • Eva Pavlovičová