Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Aktualizácia PHSR obce Vinohrady nad Váhom na roky 2014 - 2023:

PHSR aktualizované 2014 - 2023.pdf (3.27 MB)

 

Aktualizácia PHSR obce Vinohrady nad Váhom na roky 2014 - 2022:   

 N Á V R H     aktualizácie PHSR   zverejnený 07. 06. 2021 :  PHSR 2014-2022 Vinohrady nad Váhom_aktualizácia.pdf (1.49 MB)

 

PHSR 2014-2020 Vinohrady nad Váhom - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,7 MB