Obsah

logo duálneho vzdelávania

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v študijnom odbore

Obec Vinohrady nad Váhom  sa zapojila do systému duálneho vzdelávania pre študentov obchodnej akadémie.