Obsah

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24. 11 . 2022

fotografie