Obsah

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2018