Obsah

Testovanie - 12. kolo - sobota 10.04.2021 od 8:00 - 15:00 hod v MOS

Typ: ostatné
Testovanie - 12. kolo - sobota 10.04.2021 od 8:00 - 15:00 1oznam

Oznam k testovaniu – 10. apríla   2021

Vážení občania,

 

Obecný úrad Vinohrady nad Váhom oznamuje, že  v sobotu 10. apríla    2021  bude v obci prebiehať  - 12. kolo skríningového testovania.  Chceme vyjsť v ústrety občanom, ktorí potvrdenie  potrebujú,  aby nemuseli  cestovať a čakať  inde,  aby túto službu mohli dostať priamo v našej obci ako i rodičom detí  základnej a materskej školy. 

 • Testovať sa bude v exteriéri v odbernom mieste  Miestne osvetove stredisko v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.   s   prestávkou od 12:00 hod do 12:45 hod.  Posledný odber je 15 minút pred ukončením tj.  o 11,45 hod.  a 14:45 hod. 
 • Žiadame obyvateľov, aby boli tolerantní a prioritne prišli na  testovanie len tí , ktorí doklad potrebujú najmä do zamestnania alebo na lekárske ošetrenie
 • Testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti
 • Testovanie je určené prednostne pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v obci Vinohrady nad Váhom
 • Prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne. 
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • Každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz alebo kartičku poistenca.
 • Na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom vhodnom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • Počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka testovania.
 • Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný Certifikát o výsledku testu, respektíve Potvrdenie o vykonaní testu.
 • Každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny personálu odberového miesta a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.
 • žiadame obyvateľov, aby sa testovania  nezúčastnili osoby, ktoré už ochorenie Covid -19 prekonali a majú o tom potvrdenie, ďalej osoby, ktoré sú na pandemickej PN a ktoré majú byť v karanténe!!!
 • Taktiež žiadame, aby sa testovania nezúčastňovali osoby, ktoré majú prípadné príznaky ochorenia (kašeľ, teplota, celková slabosť a iné)! V takomto prípade treba kontaktovať svojho obvodného lekára! Ďalej žiadame seniorov, aby sa nezúčastnili testovania ak to nepotrebujú a nevystavovali sa zbytočne prípadnému riziku nákazy!
 • Za kvalitu testov obec nezodpovedá , tie nám boli poskytnuté prostredníctvom Okresného úrade v Galante  zo štátnych hmotných rezerv objednaných štátom.

V prípade zmien a doplnení organizačných a bezpečnostných pravidiel budeme občanov informovať.


Vytvorené: 7. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2021 14:37
Autor: