Obsah

Projekt EU - Kohézny fond

Typ: ostatné
Projekt EU - Kohézny fond  1Obec Vinohrady nad Váhom realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov..

 

Názov projektu: 
Predchádzanie vzniku BRO prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Vinohrady nad Váhom.
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadu
Kontrahovaná výška NFP:  81 985,00 EUR

tu ku stiahnutiu


Príloha

Vytvorené: 22. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2018 17:26
Autor: