Obsah

Hlasovací preukaz - informácia kde, ako , dokedy požiadať

Typ: ostatné
Hlasovací preukaz - informácia kde, ako , dokedy požiadať 1 oznam

HLASOVACÍ   PREUKAZ -  OZNAM

     Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29.09.2023) v úradných hodinách obce,
  •  v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023)
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023)

 

     Obec Vinohrady nad Váhom zverejňuje adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby, ktoré sa uskutočnia 30.09.2023:

Písomne na adresu:

                                      Obec Vinohrady nad Váhom

Obecný úrad  č.355

                                      925 55 Vinohrady nad Váhom

                  

Elektronicky na  adresu:

podatelna@vinohradynadvahom.eu

 

Bližšie informácie o hlasovacích preukazoch sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:  https://www.minv.sk/?nr23-preukaz  

Oznam- Hlasovací preukaz.pdf (173.02 kB)


Príloha

Vytvorené: 2. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2023 14:21
Autor: