Dnes je Štvrtok, 21. Jún 2018
Domov » Samospráva » Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

pdf
Objednávky ŠJ MŠ marec 2015 37-40.pdf
Stiahnuť ⇓ | Veľkosť: 197.28 kB

Typ Číslo Popis Partner / Firma Suma Zverejné
Zmluva KŽP-PO4-SC431-2015-6/113/D3 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra1, 812 35 Bratislava 174100.99 € 31.5. 2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Lepšie Vinohrady, Vinohrady nad Váhom 614, 3750.00 € 29.5. 2018
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava 165.60 € 11.5. 2018
Zmluva zmluva o spolupráci a kúpna zmluva Plantex, s.r.o., Veselé 0.00 € 4.5. 2018
Zmluva 01/04/2018 Zmluva o dielo Tims, spol. s r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 35839.50 € 30.4. 2018
Zmluva Zmluva o dielo LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, 926 01 Sereď 170060.43 € 4.4. 2018
Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve č. 5/2008 o dielo KOMPLEX odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, 0.00 € 21.3. 2018
Zmluva Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation, s.r.o. , Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda 348.00 € 9.3. 2018
Zmluva Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation, s.r.o. , Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda 600.00 € 9.3. 2018
Zmluva 5190041121 Zmluva o úrazovom poistení Komunálna poisťovňa, a.s. Wienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 6.64 € 27.2. 2018
Zmluva 18/05/52A/9 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta 0.00 € 26.2. 2018
Zmluva Dohoda o odohraní divadelného predstavenia Špačinské ochotnícke divadlo, 919 51 Špačince 450.00 € 23.2. 2018
Zmluva KŽP-PO4-SC431-2015-6/113 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MŽP SR, Bratislava, Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava 0.00 € 1.2. 2018
Zmluva Kúpna zmluva Mária Bardiovská 765.81 € 18.12. 2017
Zmluva Zmluva o dielo Marián Bango, 500.00 € 13.12. 2017
Zmluva Kúpna zmluva M.Damin a manž. 147.00 € 12.12. 2017
Zmluva 17/05/010/34 Dohoda č.17/05/010/34 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, Staničná 5, 924 01 Galanta 0.00 € 4.12. 2017
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve fyzické osoby 0.00 € 3.12. 2017
Zmluva tz2017-11-15vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 90031 186.00 € 28.11. 2017
Zmluva Zmluva o nájme Alena Oliverová, 318, 925 63 Dolná Streda 150.00 € 8.11. 2017