Dnes je Utorok, 30. Máj 2017
Domov » Samospráva » Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

pdf
Objednávky ŠJ MŠ marec 2015 37-40.pdf
Stiahnuť ⇓ | Veľkosť: 197.28 kB

Typ Číslo Popis Partner / Firma Suma Zverejné
Zmluva Kúpna zmluva Pospíšková Mária, Javor Jozef, Kuricová Janka, Javor Peter, 765.80 € 15.5. 2017
Zmluva 01/05/2017 Zmluva o dielo Tims, spol. s r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 49170.99 € 5.5. 2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Vinohrady nad Váhom 197 1000.00 € 3.5. 2017
Zmluva Zmluva o úrazovom poistení Komunálna poisťovňa, a.s. Wienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 6.64 € 31.3. 2017
Zmluva 9a/§52a/2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, Staničná 5, 924 01 Galanta 0.00 € 29.3. 2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Obecný športový klub, Vinohrady nad Váhom 7000.00 € 21.3. 2017
Zmluva 32/TR/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 9000.00 € 6.3. 2017
Zmluva KŽP-PO4-SC431-2015-6/113 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 177038.44 € 16.2. 2017
Zmluva nákup mobilu Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava 19.00 € 7.2. 2017
Zmluva nákup prenosného aparátu k pevnej linke Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava 9.90 € 7.2. 2017
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava 0.00 € 7.2. 2017
Zmluva Dodatok č. 4 k zmluve č. 1092009 o preprave a uložení odpadu na skládke KOMPLEX odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, 0.00 € 25.1. 2017
Zmluva Kúpna zmluva Zacharová Valéria 3063.25 € 27.12. 2016
Zmluva Zmluva o nájme hnuteľných vecí Združenie Klas s.r.o., Nitrianska 506, Šintava 925 51 2640.00 € 14.11. 2016
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov EK Kukla, s.r.o, 925 55 Vinohrady nad Váhom 614 0.00 € 1.11. 2016
Zmluva Kúpna zmluva Elena Bosá, Vinohrady nad Váhom, Peter Šidlík , Banská Bystrica 2559.72 € 7.10. 2016
Zmluva Kúpna zmluva Michal Koričanský 1890.18 € 7.10. 2016
Zmluva Kúpna zmluva - na nákup mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ RAJO a.s. Studená 35, 823 55 Bratislava 0.00 € 12.9. 2016
Zmluva Zmluva oposkytovaní auditórskych služieb, vypracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky Ing. Marta Serenčéšová, Šintava 600.00 € 31.8. 2016
Zmluva Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb, vypracovanie Individuálnej účtovnej závierky Ing. Marta Serenčéšová, Šintava 850.00 € 31.8. 2016