Dnes je Streda, 26. Júl 2017
Domov » Samospráva » Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry a objednávky

pdf
Objednávky ŠJ MŠ marec 2015 37-40.pdf
Stiahnuť ⇓ | Veľkosť: 197.28 kB

Typ Číslo Popis Partner / Firma Suma Zverejné
Zmluva 147572 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 1400.00 € 25.7. 2017
Zmluva PR06-18/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Euro Dotácie, a.s. Na Šefranici 1280/8, Žilina 9000.00 € 25.7. 2017
Zmluva dodatok č. 2 poistnej zmluve č. 0109001339 Nový dokument Komunálna poisťovňa, a.s. Wienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 0.00 € 18.7. 2017
Zmluva Zmluva - inominátna vypracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky Ing. Marta Serenčéšová, Šintava 600.00 € 12.7. 2017
Zmluva Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb, vypracovanie Individuálnej účtovnej závierky Ing. Marta Serenčéšová, Šintava 950.00 € 12.7. 2017
Zmluva Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Pospíšková Mária, Javor Jozef, Kuricová Janka, Javor Peter, 0.00 € 10.7. 2017
Zmluva rámcová sponzorská zmluva Plantex, s.r.o., Veselé 0.00 € 3.7. 2017
Zmluva Zmluva o spolupráci - dodávka školského ovocia Plantex, s.r.o., Veselé 0.00 € 3.7. 2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Lepšie Vinohrady 3000.00 € 27.6. 2017
Zmluva 005/2017 Zmluva o dielo Robert Javor - REJKNET, Mierová 1033 , Šoporňa 13368.00 € 20.6. 2017
Zmluva Kúpna zmluva Ruman Ivan a manželka 483.00 € 15.6. 2017
Zmluva Kúpna zmluva Pospíšková Mária, Javor Jozef, Kuricová Janka, Javor Peter, 765.80 € 15.5. 2017
Zmluva 01/05/2017 Zmluva o dielo Tims, spol. s r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 49170.99 € 5.5. 2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Vinohrady nad Váhom 197 1000.00 € 3.5. 2017
Zmluva Zmluva o úrazovom poistení Komunálna poisťovňa, a.s. Wienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 6.64 € 31.3. 2017
Zmluva 9a/§52a/2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, Staničná 5, 924 01 Galanta 0.00 € 29.3. 2017
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie Obecný športový klub, Vinohrady nad Váhom 7000.00 € 21.3. 2017
Zmluva 32/TR/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra SR- Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava 9000.00 € 6.3. 2017
Zmluva KŽP-PO4-SC431-2015-6/113 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 177038.44 € 16.2. 2017
Zmluva nákup mobilu Slovak Telekom a.s. Bajkalská 26, 817 62 Bratislava 19.00 € 7.2. 2017