Dnes je Nedeľa, 30. Apríl 2017

Obec na facebooku

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - Ondrej Pavlovič, Vinohrady nad Váhom

6. apríla 2017 o 15:22, Ing. Eva Hanusová
pdf
Stavebné povolenie verajná vyhláška.pdf
Stiahnuť ⇓ | Veľkosť: 236.56 kB

Podobné články:

Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Královič
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania, rod. dom, O. Pavlovič, Vinohrady nad Váhom
Oznámenie o zrušení prechodného pobytu - Andrej Orich
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Bc. Martin Ilavský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - František Kafka
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Július Čerči
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Martin Franta
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Patrik Ambruš
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie -rodinný dom, M&Tech elektro s.r.o.,
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Štefan Petráš
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania, rod. dom M&JTech elektro, s.r.o. Vinohrady nad Váhom 720
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - rekreačný dom, Ing. Ľ. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Július Čerči
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - dodatočné stavebné povolenie - rod. dom, R. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - František Kafka
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania - rod. dom, Ing.Ľ. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na Obecnom úrade Vinohrady nad Váhom - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Ľubomír Adámek
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie - rod. dom, M. Štafa
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho rokovania - rod. dom, R. Polák
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Královič
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Ivan Šipkovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte - Peter Lukáč
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania - rod. dom, M.Štafa
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - návrh na vydanie povolenia na užívanie vodnej stavby - ČS Šúrovce, výmena technológie a rekonštrukcia výtlačného potrubia DN 400
Zverejnenie zámeru zámeny pozemku - osobitný zreteľ
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením Rekonštrukcia Materskej školy Vinohrady nad Váhom
Rozhodnutie Okresného úradu v Galante - "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom -Zmeny a doplnky č. 04/2015"
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - "IBV Vinohrady nad Váhom - Lokalita 6" - urbanistická štúdia
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.04/2015
Nový článok
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné konanie - výstavba chodníka
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné konanie - rod. dom, J. Bartoš
Oznámenie o verejnom prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie 4/2005 - 21.01.2016 o 17,00 hod v MOS
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Vinohrady nad Váhom na roky 2015 - 2020
VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí kolaudačného konania - ČS Šúrovce, výtlačné potrubie
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Štefan Petráš
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Zverejnenie ponuky na predaj poľnohospodárskej pôdy - II. kolo
Cestovné poriadky - NÁVRHY do 15.10.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kráľovičová Bronislava a Renáta , Kráľovič Matej a Peter
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Patrik Lipták
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Viktor Lorinc
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie, Rodinný dom- Ing. Martin Faktor
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Dodatočné stavebné povolenie - L. Godáň ,
VERJNÁ VYHLÁŠKA - Odvolanie voči rozhodnutiu - výzva podľa § 56 správneho poriadku
Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - vyhlásenie
Vyhlásenie výberového konania - voľba hlavného kontrolóra
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Peter Královič
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania - rod. dom, M. Faktor
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom
Výzva na predkladanie návrhov na zmeny a dodatky Územného plánu Obce Vinohrady nad Váhom
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania - rod. dom, L. Godáň
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Stanislava a Ivan Šipkovský
Oznámenie o uložení listovej zásielky Viktor Lörinc
Návrh PHSR obce Vinohrady nad Váhom na nové programovacie obdobie do roku 2020
Nový článok
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie, Rodinný dom-rekonštrukcia, D.Fridrich a manž. Zuzana
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Július Čerči
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Iveta Šušlová
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Lukáč
Oznámenie o uložení listovej zásielky Ľubomír Adámek
Oznámenie o uložení listovej zásielky Viktor Lörinc
Zverejnenie zámeru predať cenné papiere - akcie v Prima banke Slovensko, a.s.
Odpočet stavu elektrickej energie do 30.1. 2015 v našej obci.
Odvolanie mimoriadnej situácie - 26.1. 2015 o 12.00 hod
Na území okresu Galanta je vyhlásená mimoriadna situácia od 24.1.2015 od 18.00 hod
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - Ľ. Adámek
Zrušenie verejno obchodnej súťaže
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - zmena účastníka nájomnej zmluvy - osobitný zreteľ
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce vo Vinohradoch nad Váhom 15.novembra 2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vinohradoch nad Váhom 15.novembra 2014
Oznámenie o uložení listovej zásielky na obecnom úrade - J. Čerči, Ľ. Adámek
Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku obce
Odvolanie mimoriadnej situácie - 16.9. 2014 o 20.00 hod
Mimoriadna situácia - vyhlásená 12.9.2014
Odvolanie mimoriadnej situácie - 11.9. 2014 o 15.00 hod
Mimoriadna situácia - vyhlásená 9.9.2014
Zverejnenie zámeru predať majetok obce - osobitný zreteľ
Územné rozhodnutie - "Novostavba chodníka na Hlavnej ulici v obci Vinohrady nad Váhom"
Nový článok
Nový článok
Oznámenie o uložení listovej zásielky - V. Lorinc
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č.3/2014
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce - osobitný zreteľ
Zverejnenie zámeru prenajať pozemok obce
Nový článok
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce
Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 03/2013"
Výberové konanie na riaditeľa Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja - aktualizácia
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Trnavského kraja - aktualizácia
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Oznámenie o uložení listovej zásielky
Rozhodnutie Obvodného úradu Galanta
Obvodný lesný úrad v Nitre - Oznámenie, výzva na predloženie pripomienok
Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Vinohrady nad Váhom - Zmeny a doplnky č. 02/2013"
Nový článok
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce
Zverejnenie zámeru predať pozemok obce
Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov 17. 7. 2012
Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia o stavebnej uzávere a upustenie od ústneho konania
Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase letných poľnohospodárskych prác
Oznámenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho prerokovania - verejná vyhláška , "Vodné dielo Sereď - Hlohovec"
Nový článok
Oznámenie o odvolaní mimoriadnej situácie
Zákaz kladenia ohňov - rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Stavebná uzávera - rozhodnutie
Rozhodnutie o prerušení konania a odkázanie na súd - verejná vyhláška
Nový článok
Nový článok
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - verejná vyhláška
Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením - verejná vyhláška
Upovedomenie o podanom odvolaní a pozvánka na ústne konanie - verejná vyhláška
Upovedomenie o podanom odvolaní a pozvánka na ústne konanie - verejná vyhláška
Rozhodnutie Krajského stavebného úradu Trnava - verejná vyhláška
Stavebná uzávera - rozhodnutie
Pomoc armády SR
Oznámenie - VV - Stavebná uzávera

Obec na mape

GPS súradnice:
N48.307515
E17.76388

Starostka obce

Ing. Eva Hanusová
031/789 9253
Viac informácií...

Jazyk stránky