Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

15012020

Neuvedené

Miroslava Slížová

Obec Vinohrady nad Váhom,

10.12.2019

zmluva

26112019

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyslužby

Obec Vinohrady nad Váhom,

12.11.2019

zmluva o dielo

12112019

67 189,29 EUR

TIMS, spol.s r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

10.10.2019

Darovacia zmluva

07102019

150,00 EUR

Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

09.10.2019

zmluva o poskytovaní audítorských služieb

08102019

1 650,00 EUR

Ing. Marta Serenčéšová

Obec Vinohrady nad Váhom,

01.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

31072019 PA07-5/2019

2 050,00 EUR

Euro Dotácie, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

01.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

31072019

2 050,00 EUR

Euro Dotácie, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

23.07.2019

Zmluva

22072019

2 150,00 EUR

Prounion, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

17.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019

17062019

1 000,00 EUR

BUD - FIT Vinohrady

Obec Vinohrady nad Váhom,

13.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

13062019

1 000,00 EUR tisíc eur

SZZP, Základná organizácia Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom,

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019

28052019

3 000,00 EUR

Občianske združenie Lepšie Vinohrady

Obec Vinohrady nad Váhom,

02.05.2019

zmluva o poskytnutí grantu

BK_ZGP19_13

2 482,00 EUR

Nadácia Pontis, Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis

Obec Vinohrady nad Váhom,

02.05.2019

Zmluva o termínovanom úvere

398/2019/UZ

240 869,70 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

03.04.2019

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

149162

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vinohrady nad Váhom,

01.04.2019

zmluva o dielo

29/03/2019

87 563,37 EUR

TIMS, spol.s r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

22.03.2019

zmluva

22032019

530,40 EUR

REMEK, s.r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

22.03.2019

zmluva o dielo

20/03/2019

209 795,56 EUR

TIMS, spol.s r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

22.03.2019

zmluva o dielo

19/03/2019

31 074,14 EUR tridsaťjedentisíc sedemdesiatštyri

TIMS, spol.s r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

11.03.2019

nájomná zmluva

11032019

20,00 EUR

fyzická osoba, Ruman I.

Obec Vinohrady nad Váhom,

06.03.2019

zmluva o dielo

06032019

14 500,00 EUR

Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD

Obec Vinohrady nad Váhom,

26.02.2019

zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019

26022019

8 000,00 EUR

Obecný športový klub

Obec Vinohrady nad Váhom,

26.02.2019

dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení sysému združeného nakladania s odpadmi z obalov

2/2019

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vinohrady nad Váhom,

30.01.2019

Predchádzanie vzniku BRO prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Vinohrady nad Váhom

dodatok č. 2 k zmluve OPKZP-PO1_SC111-2017-23/193

73 000,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vinohrady nad Váhom,

02.01.2019

uloženie odpadu

dodatok č. 5 k zmluve č. 109/2009

27,00 EUR

Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Vinohrady nad Váhom,

02.01.2019

zber komunálneho odpadu a preprava

dodatok č. 5 k zmluve č. 5/2008

0,52 EUR

KOMPLEX odp. spol.

Obec Vinohrady nad Váhom,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: