Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Zrušené VZN

  • VZN č. 38/2007 Zabezpečenie verejného poriadku pre zachovanie zdravých životných podmienok a ochranu práva na odpočinok a nočný kľud na území obce Vinohrady nad Váhom - zrušené dňa 23.6. 2014 , uzn. č. 27/2014 písm. b)