Obsah

Územný plán obce

Obstarávanie nového územného plánu obce 2019, 2020

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stiahnuté: 33x | 21.01.2020

Oznámenie o prerokovaní zadania Stiahnuté: 75x | 11.10.2019

Zadanie - Územný plán obce Vinohrady nad váhom Stiahnuté: 92x | 09.10.2019

Oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 108x | 20.09.2019

Prieskumy a rozbory Stiahnuté: 180x | 20.09.2019

ÚPN

ÚPN_Vinohrady nad Váhom_grafická časť_A4 Stiahnuté: 467x | 20.06.2018

Zmeny a doplnky VnV č.1.2006 Čistopis Stiahnuté: 197x | 14.06.2018

ZaD VnV 1.2006 Stiahnuté: 157x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 09 výkres regulácie_3500 Stiahnuté: 177x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 08 verejnoprospešné stavby_10000 Stiahnuté: 168x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 07 perspektívne použitie ppf_3500 Stiahnuté: 200x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 06 technická infraštruktúra_3500 Stiahnuté: 154x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 05 dopravné vybavenie_10000 Stiahnuté: 187x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 04 ochrana prírody úses_10000 Stiahnuté: 202x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 03 komplexný výkres_3500 A4 Stiahnuté: 216x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 02 komplexný výkres_10000 A4 Stiahnuté: 236x | 14.06.2018

Vinohrady nad Váhom č. 01 výkres širších vzťahov_50000 Stiahnuté: 216x | 14.06.2018

ÚPN Vinohrady nad Váhom-textová časť-A4 Stiahnuté: 391x | 14.06.2018

Stránka

  • 1